AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

8. Valsts prioritātes

Publicēts: 15.10.2015

udens.

.

Azillando noteikta šāda prioritāšu sistēma
(pēc to svarīguma pakāpes):

.
.

1. grupa – Valsts iedzīvotāji:

1.1. dzīvības un veselības aizsardzība;

1.2. kvalitatīva pārtika, komfortabls mājoklis un normāli sadzīves apstākļi;

1.3. pilnvērtīga apmācība.
.

2. grupa – Darbavietas un nodarbinātība:

2.1. individuālais darbs un ģimenes uzņēmumi (bez algotajiem darbiniekiem);

2.2. darbs mazā kooperatīvā uzņēmumā (līdz 10 algotiem darbiniekiem);

2.3. darbs vidējā kooperatīvā uzņēmumā (no 11 līdz 50 algotiem darbiniekiem);

2.4. darbs lielā kooperatīvā uzņēmumā (no 51 līdz 100 algotiem darbiniekiem);

2.5. darbs «Rajona Valdes» uzņēmumā (līdz 500 algotajiem darbiniekiem);

2.6. darbs Valsts uzņēmumā (neatkarīgi no algoto darbinieku skaita);

2.7. darbs Valsts dienestā («Likumā» noteiktais darbinieku skaits reglamentētās sfērās).

.

3. grupa – Apkārtējā vide, dzīvā un nedzīvā daba:

3.1. zemes, ūdeņu, koku audžu, augu valsts, ģeoloģisko un ainavisko objektu aizsardzība;

3.2. gaisa piesārņojuma kontrole, pasākumi tā maksimālai samazināšanai;

3.3. mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku aizsardzība.

.
4.
grupa – Iedzīvotāju vaļasprieks:

4.1. māksla, kultūra un sports;

4.2. aktīvās un pasīvās atpūtas iespējas.

 .

Rakstīt komentāru