AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

7. Valsts «Monopols»

Publicēts: 15.10.2015

maize.

.

Azillando ar «Likuma» spēku noteiktas negrozāmas monopoltiesības uz visiem tās iedzīvotājiem kopīgi nepieciešamiem dabas resursiem, Valsts infrastruktūru un specifiskiem objektiem:
.

1. Dabas resursiem:

1.1. zemi un tās dzīlēm visā Valsts teritorijā;

1.2. dzeramā ūdens avotiem, to aizsardzību un izmantošanu;

1.3. augu laistīšanai derīga saldūdens avotiem, to aizsardzību un izmantošanu;

1.4. upēm, ezeriem, dīķiem un jebkurām citām atklātām ūdenskrātuvēm, kuru platība pārsniedz 200 kvadrātmetrus;

1.5. koku audzēm, aizsargājamiem dabas resursiem un objektiem;

1.6. gaisa telpu virs Valsts teritorijas.

.

2. Valsts infrastruktūru:

2.1. «Valsts Banku», tās struktūrvienībām un valūtas maiņu;

2.2. Valsts elektroniskās „naudas” – monero sistēmu;

2.3. enerģētisko resursu avotiem, to izgatavošanu un realizāciju;

2.4. visām pirmsskolas vecuma bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādēm;

2.5. visu līmeņu mācību iestādēm;

2.6. visām veselības aizsardzības, ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm;

2.7. visu veidu medikamentu ražošanu un to tirdzniecību;

2.8. Valsts zemes ceļiem, to infrastruktūru un satiksmes organizāciju;

2.9. Valsts zinātnieku izgudrojumiem un atklājumiem.

.
3. Sakaru un komunikāciju sistēmām:

3.1. «Valsts Bankas» speciālo sakaru tīklu norēķiniem ar elektronisko „naudu” monero;

3.2. «Valsts Pārvaldes», «Pārstāvju Palātas» un «Rajonu Valžu» sakaru sistēmām;

3.3. Valsts pasta sistēmu un tā infrastruktūru;

3.4. visām pārējām jebkura tipa Valsts nozīmes komunikāciju un sakaru sistēmām.

.
4. Iedzīvotāju informācijas līdzekļiem:

4.1. Valsts televīzijas (interaktīvo) kanālu un tā apraides sistēmu;

4.2. Valsts radio un tā apraides sistēmu;

4.3. Valsts oficiālo dienas laikrakstu «Ziņas»;

4.4. Valsts oficiālo nedēļas žurnālu «Mājas viesis».

.
5. Stratēģiskajiem un citiem valstiski svarīgiem objektiem:

5.1. Valsts pārtikas rezervēm, tās uzglabāšanu un realizāciju;

5.2. stratēģiskajām izejvielām un materiāliem, to ieguvi, uzglabāšanu un izmantošanu;

5.3. bruņojuma, tehniskā un tehnoloģiskā aprīkojuma izgatavošanu «Sardzes» dienesta vajadzībām;

5.4. mehānisko transporta līdzekļu izgatavošanu un tirdzniecību;

5.5. jebkurām citām struktūrām, objektiem, materiālajiem resursiem un produktiem, kuri tieši saistīti ar Valsts iedzīvotāju drošību un labklājību, veselības aizsardzību, apmācību un stabila dzīves līmeņa nodrošināšanu.

.
6. Specifisku produkciju, objektiem un pakalpojumiem:

6.1. narkotisko indi saturošiem produktiem;

6.2. narkotiskās indes tirdzniecības vietām;

6.3. soda izciešanas «Darba Iestādēm»;

6.4. intīmpakalpojumu iestādēm.

.

Rakstīt komentāru