AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

3. Valsts izaugsme

Publicēts: 15.10.2015

maize.

Valsti vajadzēja sākt veidot praktiski no „nulles”. Dzīvē strikti un nelokāmi bija jāievieš princips – katra cilvēka labklājība ir tieši atkarīga no viņa zināšanām, pašrocīgi paveiktā darba apjoma un tā kvalitātes. Par Valsts eksistences un sabiedrības dzīvotspējas pamatu tika noteikta normāla ģimene – vīrietis, sieviete un bērni.
.

Lai Azillando izaugtu līdz zemāk aprakstītajam dzīves līmenim, bija vajadzīgi 36 gadi. Trīsdesmit seši smagi, pašaizliedzīgi un pašatdeves pilni gadi Valsts idejas īstenošanai dzīvē. Vesela paaudze sevi ziedoja bērnu un mazbērnu labā. Ne visiem cilvēkiem tas bija pa spēkam, ne visi pirmajos valstiskuma veidošanas gados izturēja smago roku darbu un dzīvi pusbadā, līdz ar rokām apstrādātie lauciņi sāka dot pirmās ražas. Līdz apgūstot būvmateriālu ražošanu no vietējām izejvielām, sāka būvēt pirmās dzīvojamās ēkas, veidot rajonu centrus un iezīmēt Galvaspilsētas vaibstus.

.

Tāpat ne visi vēlējās pakļauties stingrajām «Likuma» prasībām un to nelokāmai ievērošanai ikdienā. Šie cilvēki pārcēlās uz dzīvi citās izdzīvojušo cilvēku kopienās vai valstiskos veidojumos. Arī pēc tam vēl bija vajadzīgi daudzi, smaga darba piesātināti gadi, līdz Valstī sāka izgatavot vai, iemainot pret labību un dzeramo ūdeni, pasaulē sameklēja darbarīkus, atremontēja pirmās mašīnas, darbagaldus un tehnoloģiskās iekārtas.
.

Tālākos gados, attīstoties amatniecībai un rūpniecībai, praktiski visu nepieciešamo mašīnu un iekārtu ražošana tika apgūta uz vietas. Neatsveramu ieguldījumu Azillando izveidošanā, sevišķi tās enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā un pašpietiekošas apgādes izveidē, deva izdzīvojušie zinātnieki un mācību spēki, vecākās paaudzes agronomi un zemnieki, inženieri un amatnieki praktiķi, visdažādāko nozaru speciālisti.
.

Sagaidot Azillando 25 gadu jubileju, iedzīvotāji jau varēja izbaudīt sava sūrā darba augļus – mierīgu, nodrošinātu dzīvi savā Valstī. Turpmākie gadi bija acīmredzama uzplaukuma pilni – parādījās arvien jauni un jauni lauku ciemati ar labiekārtotām privātmājām un sabiedriskajām ēkām, tika pilnīgi sakopta visa apkārtējā vide un labiekārtots katrs, cilvēku izdzīvošanai tik dārgais, zemes pleķītis. Stabili strādāja lauksaimnieciskā un rūpnieciskā ražošana, perfekti funkcionēja sabiedriskais transports.
.

Pakāpeniski uzlabojās visu strādājošo darba apstākļi, paaugstinājās darba atalgojums, izzuda preču deficīts. Visā Valstī pilnvērtīgi funkcionēja mācību un veselības aizsardzības iestādes, katrā Valsts rajonā aktīvi strādāja mākslas, sporta un aktīvās atpūtas pašdarbības kolektīvi. Dzīve bija nostabilizējusies vienmērīgā ritmā, nebija vairs ne agrākās steigas, ne stresa situāciju. Visi iedzīvotāji bija absolūti droši par savu un savu bērnu nākotni!
.

Valsts ideja bija īstenojusies reālajā dzīvē!

ZINĀŠANAI

Visi zemāk aprakstītie Valsts pārvaldes un administratīvo institūciju nosaukumi, ierēdņu amati, iecelšanas procedūras, darba laiki, pienākumi un to izpildes termiņi, u.t.t. ir nosacīti.

Tas darīts, lai uzskatāmi parādītu, ka ar «Likuma» spēku ieviestā Valsts pārvaldes sistēma ir skaidri formulēta, laika gaitā negrozāma un tās perfekta funkcionēšana tiek stingri kontrolēta.

.

Rakstīt komentāru