AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

2. «Valsts» jēdziens

Publicēts: 15.10.2015

jedzens.
Izstrādājot Azillando ideju, tika ņemta vērā bēdīgā pagātnes pieredze. Cilvēkiem nav vajadzīga tāda „valsts”, kura nefunkcionē viņu labā. Nav vajadzīga valsts, kas nenodrošina adekvātu atdevi saviem iedzīvotājiem, kuri uzņemas konkrētus pienākumus un atbildību, kuri valsts un līdzcilvēku labā upurē daļu personīgās brīvības (pakļaujas «Likumam») un ienākumu (nodokļos).
.

Ja valsts nespēj radīt apstākļus katra darbaspējīga iedzīvotāja nodrošināšanai ar darbu, kura apmaksa viņam garantētu pārtiku, normālus un drošus dzīves apstākļus, brīvi pieejamu veselības aprūpi, kvalificētu bērnu apmācību un nodrošinātas vecumdienas, tad šāda „valsts” nevienam nav vajadzīga!

.

Jēdzienu „valsts” var definēt divējādi.
.

Pirmajā gadījumā – „valsti” var salīdzināt ar privātmāju un tās iemītniekiem:

  • pilsoņi – mājas īpašnieka ģimene, kura nosaka (nepieciešamības gadījumā papildina un precizē) mājas iekšējās kārtības noteikumus (likumus);
  • nepilsoņi – apakšīrnieka ģimene, kurai obligāti jāievēro visi mājas iekšējās kārtības noteikumi (likumi) vai arī jāmeklē cita pajumte;
  • ārzemnieki – uz laiku ieradušies ciemiņi, kuriem obligāti jāievēro visi mājas iekšējās kārtības noteikumi (likumi) vai arī nekavējoties jāatstāj šis nams.

Šī privātmāja dod visiem tās iemītniekiem patvērumu, aizsargā tos no lietus un aukstuma, bet savukārt visi tās iemītnieki rūpējas, lai mājai netecētu jumts, darbotos apkures sistēma un būtu apkopts piemājas dārziņš, no kā viņi visi pārtiek.

.
Otrajā
gadījumā – „valsti” (kā vecākus) un iedzīvotājus (kā bērnus) var salīdzināt ar ģimeni:

  • vecāki vienmēr rūpējas par saviem bērniem – baro, sargā, audzina, māca, ārstē, pieradina pie darba un patstāvības turpmākajā dzīvē;
  • vecāki vienmēr kontrolē savu bērnu uzvedību, attiecīgi reaģē uz viņu darbiem un nedarbiem;
  • vecāki saviem bērniem nekad neradīs apstākļus, lai viņiem iztikas meklējumos būtu jāpamet ģimene un jādodas svešumā;
  • vecāki nekad neupurēs savus bērnus, lai piepildītu kādas svešas ideoloģijas iegribas, nekad nesūtīs savus dēlus karot svešās zemēs, lai tie, apspiežot un slepkavojot vietējos iedzīvotājus, zaudētu savas dzīvības.

Vecāki to nekad nedarīs!
To nedarīs arī Azillando, ar «Likuma» spēku sargājot un rūpējoties par saviem „bērniem”!

.

Rakstīt komentāru