AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

19. Ārzemnieku uzņemšana

Publicēts: 15.10.2015

maize.

.

Katrā Azillando «Robežpārejas punktā» obligātai pagaidu reģistrācijai Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā» pakļauti visi iebraucošie un izbraucošie citu valstu iedzīvotāji.
.

Par katru Valstī iebraukušo ārzemnieku tiek saglabāta sekojoša informācija:

1. vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums;

2. no kuras ārvalsts un caur kuru «Robežpārejas Punktu» Valstī ieradies;

3. ciemošanās mērķis un plānotais uzturēšanās laiks;

4. pagaiduuzglabāšanā nodotās materiālās vērtības;

5. ārvalstu valūtas summa, kura nodota pagaidu uzglabāšanā Valsts «Robežpārejas Punkta» «Valsts Bankas» nodaļā, kā arī summa, kura tikusi konvertēta Valsts naudā un ieskaitīta konkrētās personas pagaidu «Bankas Kartē». Šādas pagaidu «Bankas Kartes» izsniedz tikai pilngadīgām personām.

.

Materiālo vērtību uzglabāšana Valsts «Robežpārejas Punktā» un ārzemju valūtas uzglabāšana «Valsts Bankas» nodaļā ir maksas pakalpojums.
.

Valsts «Robežpārejas Punkta» «Iedzīvotāju Reģistra» darba stacijā ārzemniekiem izsniedz:

a) pilngadīgajām personām – sarkano «Personas Karti»;

b) nepilngadīgajiem – sarkani-dzelteni svītroto «Personas Karti»;

c) zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem – sarkanas krāsas „identifikācijas aproces.
.

«Likums» aizliedz ārzemniekiem Azillando teritorijā vadīt jebkura veida transporta līdzekļus (arī velosipēdus). Savs transporta līdzeklis viņiem jāatstāj pagaidu uzglabāšanā «Robežpārejas Punktā». Tālāk Valsts teritorijā ārzemnieki pārvietojas tikai ar sabiedrisko transportu vai kājām.
.

Ārzemnieka izbraukšanas procedūra no Azillando, ir sekojoša.

1. No Valsts viņam jāizbrauc caur to pašu «Robežpārejas Punktu», caur kuru viņš ieradās Azillando;

2. «Robežpārejas Punkta» «Valsts Bankas» nodaļā ārzemnieks nodod savu pagaidu «Bankas Karti» un tajā atlikušo summu saņem konvertētu savas valsts valūtā. Turpat viņš saņem, iebraucot uzglabāšanā nodoto valūtu.

3. «Robežpārejas Punkta» «Iedzīvotāju Reģistra» darba stacijā ārzemnieks nodod savu «Personas Karti» un bērnu „identifikācijas aproces”. Datu bāzē par katru aizbraucēju tiek ievadīta sekojoša informācija:

a) vai Valstī viņš nonācis «Sardzes» darbinieku uzmanības sfērā, vai ticis sodīts?

b) ja ticis sodīts, tad par ko, piespriestais sods, tā izciešanas vieta un periods.

4. Aizbraucējam atdod «Robežpārejas Punktā» pagaidu glabāšanā nodotās mantas un transporta līdzekli (ja tāds bijis).

.

Rakstīt komentāru