AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

17. Valsts iedzīvotāju aptaujas

Publicēts: 15.10.2015

maize.
.

Neviens Valstij un tās iedzīvotājiem svarīgs jautājums netiek izlemts bez vispārējas iedzīvotāju aptaujas. Šādas aptaujas stingri noteiktā laika posmā (parasti 24 stundas katram apspriešanai nodotajam jautājumam) notiek Valsts televīzijas interaktīvajā kanālā.
.

Iedzīvotāju aptaujas procedūra ir sekojoša:

1. pilngadīga persona (gan pilsonis, gan nepilsonis) aktivizē un, jebkura sev dotajā brīdī pieejama televizora nolasīšanas ierīcē, ievieto savu «Personas karti»;

2. televizora ekrānā parādās jautājumu saraksts, par kuriem dotajā brīdī Valstī notiek iedzīvotāju aptauja;

3. ar nolasīšanas ierīces klaviatūras palīdzību aptaujas dalībnieks izvēlas jautājumu, par kuru vēlas izteikt savu viedokli;

.

4. pie izvēlētā aptaujas jautājuma, izgaismojas balsošanas lodziņi — «Par» (zaļā krāsā) un «Pret» (sarkanā krāsā);

5. aptaujas dalībnieks izvēlas lodziņu, kas ataino viņa viedokli un nospiež attiecīgo balsošanas pogu;

6. ekrānā parādās uzraksts «Nobalsots par» (zaļā krāsā), vai «Nobalsots pret» (sarkanā krāsā);

7. aptaujas dalībnieks no televizora nolasīšanas ierīces izņem savu «Personas Karti»;

8. ekrānā kļūst redzams jaunais aptaujas rezultāts – cik balsstiesīgo iedzīvotāju līdz šim laikam piedalījušies aptaujā par šo jautājumu, cik nobalsojuši „par” un cik „pret” (skaitliski un procentuāli), kā arī laiks, cik atlicis līdz aptaujas, par konkrēto jautājumu, beigām.
.

Ar katru «Personas Karti» par vienu un to pašu aptaujas jautājumu iespējams nobalsot tikai vienu reizi. Lai apspriešanai nodotais jautājums tiktu pieņemts, „par” jānobalso vairāk par 75% no dotajā brīdi Azillando «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem pilngadīgajiem iedzīvotājiem.
.

Oficiālais iedzīvotāju aptaujas rezultāts un uz tā pamata pieņemtais «Valsts Pārvaldes» lēmums 24 stundu laikā tiek paziņots Valsts televīzijā un radio. Nākamajā dienā aptaujas rezultāts tiek publicēts laikrakstā «Ziņas».
.

Nepiedalīšanās iedzīvotāju aptaujās nav «Likuma» pārkāpums, bet uzskatāmi raksturo konkrētās personas attieksmi pret savu Valsti un līdzcilvēkiem.
.

Ne iedzīvotāju aptaujās, ne Valsts vai rajona mēroga vēlēšanās, ne Valsts vai pašvaldību institūciju ierēdņu balsojumos, neeksistē tāds jēdziens kā «Atturos». Azillando iedzīvotājs principā nav tiesīgs atturēties no Valstij un sabiedrībai svarīgu jautājumu izlemšanas – viņam ir jābūt savam viedoklim jebkurā valstiski svarīgā jautājumā!

 .

Rakstīt komentāru