AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

15. Iedzīvotāju pienākumi

Publicēts: 15.10.2015

maize.

.

.
.

Azillando iedzīvotāju galvenie pienākumi ir sekojoši:
.

1. būt lojāliem pret savu Valsti un jau no agras bērnības ieaudzināt šādu attieksmi saviem bērniem;

2. apzinīgi strādāt sevis un savas ģimenes labā, visas sabiedrības un Valsts interesēs;

3. ievērot Azillando «Likumu», apzināties soda neizbēgamību par tā pārkāpumiem un jau no mazotnes ieaudzināt šo apziņu saviem bērniem;

4. balsstiesīgajiem – piedalīties kārtējās sava «Rajona Valdes» inspektoru un «Pārstāvju Palātas» deputāta vēlēšanās;

Pretējā gadījumā visu gadu (bez viņa dalības ievēlēto inspektoru un deputāta pilnvaru laikā), viņi nevarēs iesniegt atsaukumus ne «Rajona Valdes» inspektoriem, ne «Pārstāvju Palātas» rajona deputātam.

.

5. sadarboties ar «Rajona Valdes» darbiniekiem iedzīvotāju sadzīves apstākļu uzlabošanā, Valsts un pašvaldības īpašumu saudzīgā apsaimniekošanā, saimnieciskās un uzņēmējdarbības aktivizēšanā, veselīgas apkārtējās vides saglabāšanā, kultūras un sporta pasākumu rīkošanā un citos rajona mēroga pasākumos;

6. sadarboties ar sava rajona «Pārstāvju Palātas» deputātu un viņa palīgu. Nepalikt vienaldzīgam un iesniegt viņiem priekšlikumus par nepilnību novēršanu likumdošanā, kas skar dzīves apstākļus gan savā rajonā, gan visā Valstī (desmit kalendāra dienu laikā saņemot rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu);

7. sadarboties ar «Sardzes» darbiniekiem drošības un kārtības nodrošināšanā gan savā rajonā, gan visā Valstī. Nepalikt vienaldzīgam un nepaiet garām, redzot «Likuma» pārkāpumu, cilvēka cieņas, veselības vai dzīvības apdraudējumu, nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, nevērīgu izturēšanos pret apkārtējo vidi un jebkuros citos negatīvas dabas gadījumos;

Pie jebkura «Sardzes» darbinieka iedzīvotāji var brīvi vērsties jebkurā diennakts stundā un nekavējoties saņemt reālu palīdzību vai izsmeļošu konsultāciju viņus interesējošos jautājumos.

.
8.
saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, augu un dzīvnieku valsti, pārtikas un dzeramā ūdens resursiem.

.

Rakstīt komentāru