AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

14. „Pilngadības” statuss

Publicēts: 15.10.2015

udens.

Termins „pilngadīgs” nav tieši saistīts ar konkrēta vecuma sasniegšanu. Par „pilngadīgu” iedzīvotājs var kļūt tikai absolvējot Valsts pirmā līmeņa mācību iestādi, kad būs ieguvis patstāvīgai dzīvei nepieciešamo zināšanu apjomu, lai ar pilnu atbildību spētu izmantot sev dotās tiesības un apzinīgi pildīt «Likumā» noteiktos Azillando iedzīvotāja pienākumus.
.

„Pilngadības” statusa pretendents, kopā ar vecākiem (aizbildņiem), var griezties sava rajona «Sardzes» nodaļā pie Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» darbinieka un lūgt reģistrēt sevi kā pilngadīgu personu tikai tad, ja izdarījis skaidru izvēli pilsonības jautājumā.

.

Nepilngadīgo, kas atbilst augstāk minētiem noteikumiem, Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» darbinieks reģistrē kā pilngadīgu personu pēc tam, kad pretendents viņa klātbūtnē veicis sekojošas darbības:

1. uzrādījis Valsts pirmā līmeņa mācību iestādes absolvēšanas «Atestātu»;

2. rakstiski paziņojis, ka viņš (viņa) vēlas iegūt Azillando pilsonību, vai vēlas dzīvot Valstī nepilsoņa statusā;

3. parakstījis zvērestu Azillando (pilsoņa statusa pretendents);

4. parakstījis «Uzturēšanās Noteikumus» Valstī (nepilsoņa statusa pretendents);

5. nodevis savu zaļo «Personas karti».

.
Nepilngadīgais, kurš slimības vai citu iemeslu dēļ, nav absolvējis pirmā līmeņa mācību iestādi, paliek „nepilngadīgā” statusā.
.

Minimālais vecums, kurā pretendents var iegūt „pilngadīgas personas” statusu, ir 16 gadi. Tas viņam dod tiesības strādāt pilnu darba laiku (8 stundas darba dienā) un, ja vēlas, dzīvot atsevišķi no vecākiem.
.

Pilngadīgajam, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadu vecumu, «Likums» saglabā sekojošus ierobežojumus:

a) viņi nevar izvirzīt savu kandidatūru vēlēšanām;

b) viņi nevar iegūt mehāniskā transporta līdzekļa «Vadīšanas Atļauju»;

c) viņi nevar reģistrēt laulību;

d) viņi nevar iegādāties narkotiskās indes.

.

Rakstīt komentāru