AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

13. Personu identifikācija

Publicēts: 15.10.2015

maize.

.

.

Pēc reģistrācijas Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā» katrai personai tiek izsniegta «Personas Karte», kas Azillando ir vienīgais personu apliecinošais dokuments.

«Personas Kartes» vizuāli atšķiras, jo tās ir:

1. nepilngadīgajiem Valsts iedzīvotājiem….. zaļā krāsā;

2. pilngadīgiem pilsoņiem …………………….. Valsts Karoga krāsā;

3. pilngadīgiem nepilsoņiem …………………. dzeltenā krāsā;

4. pilngadīgiem ārzemniekiem ………………. sarkanā krāsā;

5. nepilngadīgiem ārzemniekiem …………… sarkanā krāsā ar dzeltenām svītrām.
.

Visiem zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem (arī ārzemniekiem) tiek izsniegtas glīti noformētas, vieglas un kustības netraucējošas „identifikācijas aproces”, kuru aktīvajā elementā ieskanēti personas dati, turklāt:

a) Valsts iedzīvotājiem tā ir zaļā krāsā;

b) ārzemniekiem – sarkanā krāsā.

.

Katra «Personas Karte» ir personalizēta – to var aktivēt tikai tad, ja tā atrodas sava „saimnieka” rokās. Arī katra „identifikācijas aproce” ir personalizēta – to var aktivēt tikai tad, ja tā atrodas uz sava „saimnieka” rokas. Ja «Personas Karti» vai „identifikācijas aproci” mēģinās aktivēt cita persona, uz tuvāko «Sardzes» nodaļu automātiski tiks nosūtīts trauksmes signāls.
.

Ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc «Likumā» noteiktā nākamā dzīves posma sasniegšanas vecāki (aizbildņi) kopā ar zīdaini, bērnu vai pusaudzi ierodas sava rajona «Sardzes» nodaļā, lai nomainītu aproci. Sasniedzot 16 gadu vecumu, pusaudzis kļūst par nepilngadīgo, un viņam aproces vietā tiek izsniegta zaļā «Personas Karte».
.

Izejot no mājām, ikvienai pilngadīgai un nepilngadīgai personai obligāti jābūt līdzi savai «Personas Kartei», bet zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem uz kreisās rokas apakšdelma jābūt „identifikācijas aprocei”.
.

Pēc «Sardzes» darbinieka pieprasījuma «Personas Karte» vai „identifikācijas aproce” jāuzrāda, lai ar portatīvo datu nolasīšanas ierīci, iegūtu nepieciešamo informāciju par šo personu.

.

Rakstīt komentāru