AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

udens.

«Likums» nosaka, ka Azillando ir pilnībā atbildīga par visiem savā teritorijā likumīgi dzīvojošiem cilvēkiem.
.
Lai «Valsts Pārvaldes» struktūrvienībām būtu precīzi zināms iedzīvotāju skaits un sastāvs, kas nepieciešams nodarbinātības nodrošināšanai, nepieciešamo pārtikas preču nomenklatūras un apjoma precizēšanai, mācību un veselības aizsardzības iestāžu skaita un to izvietojuma noteikšanai, sociālās nodrošināšanas garantēšanai, imigrācijas un emigrācijas kontrolei, Valstī ieviests vienots «Iedzīvotāju Reģistrs». Tā ir visu Valsts teritoriju aptveroša elektroniska sistēma, kurā tiek reģistrēti visi cilvēki, kuri dotajā brīdī likumīgi atrodas Azillando teritorijā.

.

«Iedzīvotāju Reģistrā» katram Valsts iedzīvotājam ir izveidota viņa «Dzīves Vēsture». Tajā par katru iedzīvotāju fiksē un nepārtraukti aktualizē šādu informāciju:

1. vārds, uzvārds;

2. dzimums, dzimšanas datums un vecāki;

3. pilsonības statuss (pilsonis vai nepilsonis);

4. pastāvīgā dzīves vieta un tās izmaiņas;

5. ģimenes stāvoklis un tā izmaiņas;

6. obligāto profilaktisko medicīnisko apskašu apmeklējumi;

7. bērni un viņu dzimšanas datums;

8. darbavietas, amati un kvalifikācija;

9. izbraukšana uz ārvalstīm un atgriešanās no tām;

10. kad, kur un kāda mehāniskā transporta līdzekļa «Vadīšanas Atļauju» ieguvis;

11. piederība kādai reliģiskai konfesijai;

12. «Likuma» pārkāpumi un sodāmības;

13. «NIKO» un «ALKO» indeksi;

14. nāves apstākļi – nāves iemesls, miršanas vieta, laiks, un apglabāšanas vieta.
.

Valsts iedzīvotāja «Dzīves Vēsturē» var tikt fiksētas arī citas «Likumā» atļautās ziņas par konkrēto cilvēku.
.

«Iedzīvotāju Reģistrs» strādā nepārtrauktā režīmā, un pa speciālo sakaru līniju tās centrālā datu bāze Galvaspilsētā tiek operatīvi aktualizēta. «Iedzīvotāju Reģistra» darba stacijas atrodas visu Valsts rajonu «Sardzes» nodaļās un Valsts «Robežpārejas Punktos».
.

Pamatojoties uz medicīnisko iestāžu vadītāju un Valsts «Robežpārejas Punktu» priekšnieku obligātajiem ziņojumiem sava rajona «Sardzes» nodaļai, «Iedzīvotāju Reģistrā» operatīvi tiek reģistrēti visi tikko dzimušie un mirušie, kā arī visi Valstī iebraukušie un no tās izbraukušie pamatiedzīvotāji un ārzemnieki.
.

Katrs Azillando iedzīvotājs jebkurā laikā no Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» var saņemt pilnu savas «Dzīves Vēstures» kopiju.

.

Rakstīt komentāru