AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

11. Valsts iedzīvotāju struktūra

Publicēts: 15.10.2015

maize.

«Likums» cilvēka dzīves posmus pēc vecuma iedala sekojoši:
.
1. auglis – no ieņemšanas brīža līdz dzimšanas brīdim;

2. zīdainis – no dzimšanas brīža līdz 1 gada vecumam;

3. bērns – no 1 gada līdz 10 gadu vecumam;

4. pusaudzis – no 10 gadu līdz 16 gadu vecumam;

5. nepilngadīgais – no 16 gadu vecuma līdz „pilngadīgā” statusa iegūšanai;

6. pilngadīgais – no „pilngadības” statusa iegūšanas līdz 60 gadu vecumam;

7. pensionārs (ar visām „pilngadīgā” tiesībām) – no 60 gadu vecuma (ja konkrētai personai nav «Likumā» noteikto atvieglojumu pensionēšanās vecuma samazināšanai) līdz nāvei.

.

Visas personas, kuras atrodas Valsts teritorijā, ietilpst kādā no trim kategorijām:
.

1. Pilsonis – pilngadīga persona, kura no Valsts dibināšanas brīža vai ne mazāk kā pēdējos 5 gadus legāli dzīvojusi Azillando teritorijā, reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā», pārvalda valsts valodu un devusi zvērestu Valstij;

2. Nepilsonis – pilngadīga persona, kura legāli dzīvo Valsts teritorijā, reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā», pārvalda valsts valodu un parakstījusi «Uzturēšanās Noteikumus»;

Nepilsonis, kurš 5 gadus likumīgi dzīvojis un strādājis Azillando, pārvalda valsts valodu, absolvējis pirmā līmeņa mācību iestādi, perfekti pildījis «Uzturēšanās Noteikumu» prasības un ir gatavs nodot zvērestu Valstij, var kļūt par pilsoni bez vispārējās iedzīvotāju aptaujas.

3. Ārzemnieks – persona, kura legāli ieradusies Azillando teritorijā, reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā» uz noteiktu laiku (viesos, ekskursijā, uz mācībām u.t.t.) un parakstījusi «Uzturēšanās Noteikumus».

.
Ārzemnieka rakstveida lūgumu, piešķirt viņam Valstī nepilsoņa statusu, katrā gadījumā individuāli izskata «Valsts Pārvaldē». Atzīstot ārzemnieka lūgumu atbilstošu «Likumā» noteiktajiem kritērijiem, tas tiek nosūtīts «Pārstāvu Palātai» konkrēta lēmuma pieņemšanai. Pozitīvs lēmums tiek pieņemts tikai tad, ja par ārzemnieka uzņemšanu Valstī nepilsoņa statusā nobalsojuši vairāk kā 75% no «Pārstāvju Palātas» deputātiem.
.

Jebkurai personai, kas atrodas Azillando teritorijā, ir vienādas tiesības, pienākumi un atbildība «Likuma» priekšā, bet nepilsoņiem un ārzemniekiem pastāv šādi ierobežojumi:

1. viņi nevar kandidēt un nevar piedalīties vēlēšanās;

2. viņi nevar strādāt Valsts dienestā;

3. viņi nevar strādāt bērnu aprūpes, uzturēšanās, audzināšanas un mācību iestādēs;

4. viņi nevar saņemt mehānisko transporta līdzekļu «Vadīšanas Atļauju»;

5. viņi nevar iegūt privātīpašumā dzīvokli, māju vai citu nekustāmo īpašumu.

.
Sasniedzot pilngadību un nododot zvērestu Valstij, pilsonību var iegūt gan pilsoņa, gan nepilsoņa bērni, kuri, pārvalda valsts valodu un absolvējuši Valsts pirmā līmeņa mācību iestādi.
.

Personām, kas sasniegušas pilngadību, bet nevēlas nododot zvērestu Valstij, jāparaksta «Uzturēšanās Noteikumi» un viņi iegūst nepilsoņa statusu – pretējā gadījumā viņiem noteiktajā kārtībā jāatstāj Azillando.

.

Rakstīt komentāru