AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Par verga instinktu…+ komentārs

Publicēts: 06.08.2014

citsVerga instinkts un iedzimtais kašķīgums…

«Latvijas iedzīvotāji nav spējīgi sevi aizsargāt: tā vielā, lai protestētu uz ielām, viņi dod priekšroku neapmierinātību ar varasvīru rīcību izteikt savās mājās – pie virtuves galda. Tā iemesls ir tradīcija, kas radusies valstij ar divkopienu sabiedrību, gadsimtiem ilgi atrodoties zem svešas varas.»
.

«700 gadu vācu-zviedru un pēc tam 50 gadu padomju laiks pierādījis, ka ļaudis pastāvīgi kaut ko gaida. Un, ja viņiem kaut ko atņem – viņi labāk par to parunā virtuvē un turpina gaidīt. Tradīcijas sevi aizstāvēt viņiem nav. Un tā ir visas sabiedrības problēma. Mums trūkst saimnieka, trūkst sajūtas, ka es esmu šeit dzimis, šeit dzīvoju un esmu šeit saimnieks.»
.

«Viena no būtiskākajām problēmām ir divkopienu sabiedrība, kas izdevīga noteiktiem spēkiem valsts iekšienē, kā arī politiķiem Rietumos un Austrumos.»
.

.

«Ja mēs nestrīdēsimies, bet strādāsim kopā, daudz ko varēsim izmainīt. Bet, lai to īstenotu, cilvēkiem jākļūst gudrākiem.»
.

«Latvijas politiķiem absolūti nav saimnieka izjūtas. Saimnieks parasti ļoti ātri pieņem lēmumus. Ja es esmu saimnieks, tad atbildu par saviem lēmumiem. Ja tauta tev devusi varu, tad pieņem lēmumus! Bet pie mums tas tā nenotiek.»
.

Fragmentus no http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2010-12-06/53750
tulkojis Juris, 2010

————————————————

Komentārs:
Žulis, 05.02.2011

It kā, tā jau viņš ir. Taču katru reizi, kad kaut kur lasu vispārinātus pārmetumus, kas vērsti uz VISU mūsu tautu (pārmetumus slinkumā, neuzņēmībā, nespējā sevi aizsargāt, par sevi pastāvēt) manī rodas iekšējs protests un nepamet sajūta, ka šeit kaut kas ir pagriezts ačgārni. Vaina tiek uzvelta ne tam, kurš par to būtu vainojams.
.

Es uzskatu, ka mūsu tauta savā būtībā ir gan pietiekoši čakla un strādīga, gan gudra un varonīga un to apliecina piemēri vēsturē. Jā, mūsu tautai ir bijusi negatīvā izlase vairāku paaudžu garumā, kad tika izkauti varonīgākie, inteliģentāki, bet izdzīvoja un tālāk vairojās gļēvākie, nodevīgākie. Tomēr, ja runājam par situāciju valstī, kādi tad ir tie galvenie pārmetumi, kas attiecībā uz tautu izskan masu saziņas līdzekļos(?):

1) tauta ir politiski mazaktīva (masveidā neņem dalību politiskajās partijās, nepiedalās vēlēšanās, vai arī piedaloties neiedziļinās tajā, par ko novēlē);

2) tauta pietiekoši aktīvi neprotestē pret valdības pieņemtajiem “nepareizajiem” lēmumiem un likumiem, bet gaida ka viss pats no sevis uzlabosies (neiziet ielās, netaisa demonstrācijas, piketus, neceļ barikādes u.t.t.);

3) tauta ir slinka, nemīl strādāt, nespēj pārvaldīt savu valsti, būt patstāvīga, būt saimnieks savā zemē.
.

Pret šiem punktiem es gribētu iebilst sekojošo:

1) Liela mūsu tautas daļa ir pietiekami gudra, lai saprastu, ka nekāda aktīva stāšanās partijās un sīka deputātu un viņu partiju programmu izvērtēšana pirms vēlēšanām neko nespēj ietekmēt, jo mūsu valstī ir radīta partokrātiska pārvaldes SISTĒMA, kura jebkurā gadījumā pie varas noliks partiju sistēmas finansētājiem vajadzīgos cilvēkus. Ar pastiprinātu tautas aktivitāti var izmainīt atsevišķas Saeimā ievēlētās personālijas, bet nevar izmainīt valdības sastādīšanas prettautisko principu un būtību.

2) Liela mūsu tautas daļa ir likumpaklausīgi cilvēki, kas apzinās, ka valstī ir jāvalda likumībai un kārtībai. Vardarbīgi protesti, izejot ielās, ir kaut kas nelikumīgs un sabiedrisko kārtību graujošs. Savukārt nevardarbīgi protesti attiecībā pret SISTĒMU (kā to parādīja daudzo piketu un telšu pilsētiņas pieredze) neko nespēj mainīt. Rīkojot vardarbīgus protestus, cilvēks it kā formāli kļūst par noziedznieku un tādi nu lielākā mūsu tautas daļa nevēlas kļūt. Kā jau godīgi un likumpaklausīgi cilvēki, tautas lielākā daļa gaida un cer, ka tikpat godīgā, tiesiskā un likumīgā veidā kaut ko uz labo pusi izmainīs pašas valdošās aprindas. Taču noziedzīga SISTĒMA pati par sevi nevar pārvērsties humānā un tiesiskā sistēmā, tāpat kā lielgabals, kurš domāts cilvēku iznīcināšanai pats no sevis nevar pārvērsties par traktoru, kurš uzar laukus.

3) Mūsu tauta ir ļoti čakla un strādīga tauta! Tikai SISTĒMA neļauj tai kļūt par saimnieku savā zemē. SISTĒMA nepieļauj, ka cilvēks ar GODĪGU darbu mūsu valstī varētu kļūt bagāts. Mums visu laiku ir jāpiekāpjas svešu interešu vārdā, mums jābūt tolerantiem, jāievēro kaut kādas prasības, noteikumi, instrukcijas, ierobežojumi, kurus lielā skaitā izstrādā SISTĒMA. Te varētu minēt simtiem piemēru, sākot ar “minoritāšu” tiesību un “Eiropas prasību” ievērošanu un beidzot ar vienkāršu elektrības pieslēgšanu kādai mazai darbnīciņai vai saimniecības ēkai, kas prasa nesamērīgi lielu naudu, kaut gan tehniski ir gaužām lēta un vienkārša procedūra. Un cilvēkiem nolaižas rokas, viņi bēg no savas valsts uz turieni, kur tiem atļauj godīgi strādāt un par to arī godīgi samaksā.

.
Tā, ka vainīga pie mūsu posta ir nevis tautas psiholoģiskās vai socioloģiskās īpatnības, bet gan SISTĒMA. Centieni visā vainot tautu ir SISTĒMAS ideologu mēģinājums SISTĒMAS vainu uzvelt tautai. Var jau demagoģiski teikt, ka pati tauta šādu sistēmu ir radījusi, bet tā nebūs taisnība. SISTĒMU pēc iepriekš sagatavotas receptes radīja tie paši komunistiskie internacionālisti, kuri pie varas atradās padomju laikā. Viņi izveidoja SISTĒMU, kura, atmetot līdz tam sludinātos sociālisma principus, ļāva pāriet uz tirgus ekonomiku, neizlaižot no viņu rokām ekonomisko un politisko varu. Lielie komunisti tagad ir pārtapuši par lielajiem globalizatoriem. Mainījies nosaukums, bet ne būtība un saturs.
.

Bet tauta vienkārši ir apmuļķota. Un ne jau vājo prāta spēju dēļ, bet gan pateicoties masveida, uz jaunākajiem zinātnes atklājumiem balstītām smadzeņu skalošanas tehnoloģijām.

————————————————

 

.

Rakstīt komentāru