AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Par transportu…

Publicēts: 06.08.2014

es

Par mehāniskajiem transporta līdzekļiem

Valstī, kurai patiesi rūp savu iedzīvotāju dzīvība un veselība jebkurš mehāniskais transporta līdzeklis (kura kustību neizraisa cilvēka muskuļu spēks) būtu jākvalificē kā paaugstinātas bīstamības avots un jāpielīdzina ierocim. Šāda ieroča lietošanas (mehāniskā transporta līdzekļa vadīšanas) atļauju drīkstētu piešķirt tikai pilngadīgām personām, kuras nelieto alkoholu vai citas narkotiskās vielas, pēc vismaz vienu gadu ilgas un vispusīgas apmācības valsts mācību iestādēs, teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves un visrūpīgākās attiecīgā transporta līdzekļa vadīšanas prasmes pārbaudes gan vasaras, gan ziemas apstākļos.
.

Būt konkrēta mehāniskā transporta līdzekļa vadīšanas atļaujas īpašniekam ir liela privilēģija, valsts institūciju uzticība, kā arī milzīga atbildība valsts un līdzpilsoņu priekšā.
.

Transporta līdzekļa vadīšanas noteikumu neievērošana ir slepkavības mēģinājums, kas tā arī jāsoda: notikuma vietā konfiscējot ieroci (transporta līdzekli), noziedznieku apcietinot un anulējot transporta līdzekļa vadīšanas atļauju.
.

.

No jauna iestāties mācību iestādē, lai atkārtoti iegūtu transporta līdzekļa vadīšanas atļauju, iespējams tikai pēc trīs gadiem, pēc atbrīvošanas no apcietinājuma. Šajā gadījumā apmācībai jānotiek „noziedznieku grupā” (vismaz divu gadu ilgas pastiprināta režīma mācības).
.

Transporta līdzekļa vadīšana alkohola vai citu narkotisko vielu reibumā kvalificējama kā tīšas slepkavības mēģinājums vainu pastiprinošos apstākļos, kas tā arī jāsoda: notikuma vietā konfiscējot ieroci (transporta līdzekli), noziedznieku apcietinot un uz mūžu anulējot transporta līdzekļa vadīšanas atļauju.
.

Mehāniskie transporta līdzekļi uzglabājami tikai policijas apsargātās stāvvietās, kurās pirms izbraukšanas un pēc atgriešanās vadītājam obligāti veic narkotiku testus.
.

Jebkurās apdzīvotās vietās, pašvaldības noteiktā centrālā rajonā, atļaujama tikai sabiedriskā transporta kustība.
.

Pārējā teritorijā, apdzīvotās vietas robežās, privātā transporta kustība atļaujama tikai tādā gadījumā, ja tam, netraucējot sabiedriskā transporta un velosipēdu kustībai, iespējams iedalīt atsevišķas braukšanas joslas (vienā vai abos virzienos).
.

Pilsētu un apdzīvoto vietu robežās, mehāniskajiem transporta līdzekļiem, apdzīšana aizliegta.

Juris, 2006

 .

Rakstīt komentāru