AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Par reliģiju…

Publicēts: 06.08.2014

es

Par reliģiju un Dievu

Jebkura reliģija ir dogma, kas balstīta uz neziņu, cilvēka gribas pakļaušanu un bailēm, kas ar viņu notiks pēc nāves. Kā jebkura dogma, arī reliģija, balstās uz postulātu: „tas tā ir tāpēc, ka citādāk tas nevar būt”.
.

Zināms, ka, lai veiksmīgāk pārvaldītu jebkurus dzīvniekus, to skaitā arī cilvēkus (lai gan dzīvniekiem tas ir apvainojoši), tie jāsadala iespējami mazākās grupās un jātur pastāvīgās bailēs un pusbadā. Līdz ar to tiks izpildīts vēl viens svarīgs moments – vairāk uzņēmīgi bezkaunīgu attiecīgā bara (kopienas, tautas) indivīdu tiks pie šo grupu vadības un varēs dzīvot „cieņā” un pārticībā uz pārējo ierindas locekļu rēķina.
.

Zeme (ar Dieva, manuprāt, pareizāk viņu saukt par Radītāju) ziņu, speciāli ir sadalīta daudzās valstīs, kurās cilvēki runā daudzās valodās („sajauca” taču cilvēkiem valodu).
.

.

Katrā no šīm valstīm valda nekaunīga un varaskāra „izredzēto kasta” (mafiozi grupējumi), kas pilnīgi nerēķinās ar savu tautu. Turklāt, viņi ar citu valstu „izredzētajiem” noslēguši vienošanos par savstarpējo neaizskaramību (loģiski taču būtu ar vienu koncentrētu sitienu iznīcināt kādas nevēlamas” valsts vadoņus, nevis uzsākt karu un iznīcināt miljoniem šīs valsts nevainīgo iedzīvotāju). Tāpat viņu rīcībā ir cita informācija, kas tiek slēpta no tautas un izmantota tikai pašu savtīgo mērķu sasniegšanai.
.

Katrā valstī ir izveidots milzīgs birokrātiskais un represīvais aparāts, lai nodrošinātu „savējos” ar „siltām” un ienesīgām darbavietām. Kā aisberga virsotnes virs ūdens, rēgojas visādu novirzienu politiskās „partijas” – mafiozo struktūru redzamā „likumīgā” pārstāvniecība, kuru vienīgais mērķis ir savu faktisko saimnieku un redzamo „vadoņu” sociālā statusa un personīgās labklājības nodrošināšana „likumīgi” ekspluatējot savas un okupēto valstu iedzīvotājus.
.

Ne jau bez Radītāja ziņas un klusējošas piekrišanas (varēja taču ierasties uz dažām minūtēm – pēc sava laika ritējuma un nostādīt visu pie vietas”) uz Zemes izveidotas tik daudz un dažādas reliģijas, kuru vienīgais uzdevums ir, turot savas draudzes locekļus neziņā, bailēs un nedrošībā, barot un uzturēt viņu „vienīgās un patiesās” reliģijas vadītājus un sludinātājus.
.

Pasaulē, pat valstu valdību izraisītie kari nav prasījuši tik daudz upuru, radījuši tautu un cilvēku starpā tik daudz ļaunuma un naida, kā ar „vienīgās un patiesās” reliģijas ieviešanu saistītā cilvēku masveidīgā iznīcināšana, kas turpinās arī šodien. Pat «Bībelē», kur pamatā darbojas tikai vīriešu (vai tiešām tajos laikos geji varēja dzemdēt?) personāls (tipiska, visām reliģijām raksturīga sieviešu diskriminācija) ir aprakstīts milzums daudz slepkavību, naida un nodevības.
.

Ja saprātīgi izlietotu visas tās bagātības, kuras, aplaupot savu un okupētās tautas, ieguldītas reliģiskā rakstura celtnēs, atrodas reliģisko kopienu vadoņu rīcībā, tika un joprojām tiek izmantotas vardarbīgā savas reliģijas ietekmes sfēras paplašināšanā, kā arī, ja tiktu pielikti pie visai sabiedrībai derīga darba tie, kas dzīvo uz ierindas ticīgo rēķina: milzīgā visādu novirzienu garīdznieku, sludinātāju, mūku u.t.t. armija – pasaulē jau sen vairs nebūtu ne bada, ne bezpajumtnieku, ne daudzu slimību un citu nelaimju un Radītājs patiesi varētu ar savu radījumu (cilvēku) lepoties.
.

Tāpat es neuzskatu, ka nepieciešams Radītāju pastāvīgi pielūgt (domāju, ka viņam tas jau sen ir apriebies). Personīgi es neesmu Viņu lūdzis mani radīt, bet, ja nu reiz Viņš to ir izdarījis, tad es esmu Viņam bijis kaut kādu iemeslu dēļ šeit un šajā laikā vajadzīgs un pildu kādu misiju, par kuru viņš netur par vajadzīgu mani informēt. Ar savu eksistenci vien (neizdarot pašnāvību) es jau esmu ar viņu norēķinājies.
.

Protams, Radītājs var brīvi iejaukties notikumos uz Zemes, kā arī savu radīto dzīvo būtņu (arī cilvēku) dzīvē, jo zinātniskais eksperiments vai datorspēle taču ir vadāmi procesi. Ja tas kādam ir palīdzējis kādā konkrētā dzīves situācijā, tad pati elementārākā pieklājība prasa savam Radītājam par to pateikties, ko arī es vairākas reizes savā dzīvē esmu piedzīvojis un darījis.
.

Viss iepriekš minētais nav Radītāja zaimošana, kā to noteikti nosauks „īsteni ticīgie”, bet gan sausa faktu un dzīves īstenības konstatācija. Ja Radītājs būtu gribējis, lai cilvēki nedomātu un necenstos izzināt savas eksistences iemeslus, Viņš nebūtu ielicis viņos šādu programmu (saprātu, dvēseli, Svēto Garu – sauciet to kā gribat).
.

Varbūt, ka Radītājam nemaz nav vajadzīga tāda civilizācija, kurā valda miers un saticība – netiks pietiekošā daudzumā saražota Viņam nepieciešamā enerģija. Uz Zemes taču jau bijušas daudzas civilizācijas (saka, ka piecas), kuras savulaik bija sasniegušas daudz augstāku attīstības pakāpi kā mēs, piekopušas vardarbību Radītāja vārdā un tikušas iznīcinātas. Un nākamā civilizācija atkal sākusi veidoties, izmantojot vienu un to pašu darba rīku – akmens cirvi, ar kuru viegli un ērti ir nogalināt.
.

Turklāt, šodien ir acīm redzams un ar daudzu acu liecinieku liecībām ticami pierādīs, ka Zeme nav vienīgā apdzīvotā vieta Visumā. Zemi regulāri apciemo un cilvēkus novēro vairāku ārpus zemes (vai paralēlo pasauļu) civilizāciju pārstāvji, kas atšķiras no cilvēkiem gan pēc izskata, gan arī savā starpā. Loģiski secinot, arī viņus taču kāds ir radījis (varbūt arī „pēc sava ģīmja un līdzības”). Tātad arī šīm civilizācijām ir katrai savi Dievi (Radītāji). Un visbeidzot – kas tad radījis pašus šos Radītājus?
.

Varbūt arī Radītāji veido kādu vēl augstāku civilizāciju un arī tai ir savs Augstākais Radītājs – Augstākais Dievs? Varbūt, ka pastāv vairāki Visumi, kuri atkal ietilpst vēl augstāka līmeņa Supervisumā? Šādām domām nav ne gala, ne malas un ne jau tādām niecībām, kā cilvēkiem, ir pieejama un arī praktiski vajadzīga šāda informācija.
.

Secinājums ir tāds, ka parastie ierindas cilvēki par sevi un savu misiju Zemes virsū praktiski nezin neko. Iespējams, ka valdošās kliķes rīcībā ir nedaudz plašāka informācija, bet tā tiek cītīgi slēpta viņu pašu vajadzībām, kā arī ierindas cilvēku pakļaušanai un neierobežotai izmantošanai.
.

Es sevi neuzskatu par „bezdievi”. Es ticu, ka Kāds (drīzāk — Kādi) kaut kādu Viņiem vien zināmu iemeslu dēļ, radījuši daudzas, dažādu veidu un izskata, domājošas (ar programmu, dvēseli, Svēto Garu, u.t.t.) apgādātas būtnes uz noteikta skaita visdažādākajām dzīves telpām (planētām, virtuālajām vidēm, u.t.t.), kas kalpo kaut kādu konkrētu, Viņam (drīzāk — Viņiem) vajadzīgu uzdevumu izpildei.
.

Bet es vairs neeju uz baznīcu tādēļ, ka:

a) esmu sapratis kam faktiski kalpo visas Zemes reliģijas un to kultivētais naids starp dažādām ticībām;
b) nekur citur tik izteiktā un mežonīgā veidā neparādās totālā cilvēku nīšanas un diskriminācijas politika kā reliģijā (sieviešu diskriminācija, citu ticību cilvēku noniecināšana un iznīcināšana u.t.t.).

Šādu uzskaitījumu varu turpināt uz daudzām lapām, bet, kam tas ir vajadzīgs…

Juris, 2006

 .

1 komentārs rakstam: “Par reliģiju…”

  1. Dauka ... dullais:

    uz visiem jautajumiem jau sen ir atbildēts. pat pateikts , kur meklēt -sevī. IR tikai bezgalīga tīra apziņa , pārējais ir mentāla spēle.

Rakstīt komentāru