AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Par krustu…

Publicēts: 05.08.2014

esZem Māras krusta zīmes

Radītājs (Dievs) katrai tautai šajā realitātē devis savu stūrīti zemes. Kā viņa to nosargās pret ārējo spēku tīkojumiem, kā viņa spēs saglabāt savas tautas genofondu un nacionālās kopības sajūtu, savas tautas vienīgo un unikālo identitāti, savas tautas saikni ar zemi, kosmosu un Radītājiem (Dieviem), ir atkarīgs tikai no šīs tautas vienotības un gara spēka, no pasaules un savas vietas tajā, izpratnes.
.

Laika gaitā, galvenokārt ārējo spēku ietekmē, latviešu tauta daudz ko ir, neatgriezeniski zaudējusi. Dzīvojot okupācijas apstākļos un (lielai tautas daļai) ieslodzījumā – daudzstāvu dzelzsbetona mājokļos (kas ekranēti no apkārtējās vides un kosmosa starojuma), zaudēta saikne ar zemi, dabu, kosmosu un Radītāju (Dievu). Gadu desmitiem un simtiem, dzīvojot dažādu naidīgu spēku pakļautībā, indivīdu psihe tikusi sagrauta un ieprogrammēta kaklakungiem vēlamā virzienā. Savu melno darbu paveikušas arī daudzas svešās, ar viltu ieteiktās un ar „uguni un zobenu” ieviestās reliģijas.
.

.

Šodien, zaudējot dzimtās saiknes starp paaudzēm un padodoties īslaicīgai, masu informācijas (dezinformācijas) līdzekļu radītai eiforijai, kā arī „modernajam” sauklim: „ņem no dzīves visu, ko vari paņemt jau šodien”, zaudēta arī tautas nacionālā pašapziņa, vienotības un kopības sajūta.
.

Bet mūsu senčiem bija tautiskā kopības sajūta gan ar līdzcilvēkiem, gan ar dabu un Radītāju (Dievu), kā visa pirmsākumu. Viņi neizsakāmi daudz vairāk, kā mēs, ZINĀJA par dabas likumiem, par to ietekmi uz visām dzīvām būtnēm, tajā skaitā — uz cilvēku, uz tā veselību un pareizu, ar dabas likumiem saskaņotu, dzīvi SAVĀ zemē.
.

Viņi zināja gan kādus vārdus dot saviem bērniem, gan kad, kur un kā sēt, kad un kā pļaut, kad cirst kokus, lai tie ilgāk saglabātu savu izturību pret apkārtējās vides iedarbību, kad un kā labāk padarīt jebkuru ikdienā nepieciešamu darbu, kādas dabīgās zālītes derīgas praktiski pret jebkuru slimību, utt., utt.. Vai mēs kaut ko no tā visa šodien zinām?
.

Nē, nezinām, jo šādas zināšanas nemāca ne “brīvās valsts” skolās, ne arī (bez attiecīgas samaksas) saviem tautiešiem dara zināmas, simtiem, uz katra ielas stūra savairojušies, “ekstrasensi”, “dziednieki”, “magi” un bezgala daudz citu, visdažādāko “slepeno un pārdabisko gudrību” zinātāji. Viņiem šīs zināšanas (pat pieņemot, ka viņi tās patiešām zina), ir tikai “bizness” — nekā personīga, jo par tām var dabūt naudu !!! Latviešu tauta, tās eksistences apstākļi, līdzcilvēku veselība vai pat dzīvība — tas viss ir tikai “blakusefekts” visu varenā „demokrātijas dieva” — NAUDAS pielūgsmē!
.

Ak, tev nav pietiekoši daudz naudas, lai samaksātu man (“ekstrasensam”, “dziedniekam”, utt.) par padomu, kā kāda Dzimtenes laukos augošu augu tēja varētu ļoti labi palīdzēt pret to vai citu slimību?  Nav problēmu — lieto mūsdienu “ārstu” (farmaceitisko korporāciju lobiju) parakstītās ķimikālijas, kuras, uz laiku novēršot slimības simptomus (labākajā gadījumā), neatgriezeniski sagandēs daudzus citus tava ķermeņa orgānus. Protams, mūsdienu “ārsti” arī pret šīm jaunajām kaitēm piemeklēs attiecīgas “zāles” (ķimikālijas). Ak, tev nav naudas par ko nopirkt pat šīs ķimikālijas (kuru cena, pateicoties mūsu valdības “rūpēm” par iedzīvotāju veselību) ir desmitiem un simtiem reižu augstāka par to pašizmaksu un iepirkšanas cenu (bizness — mūsu “valstī” taču visas ražošanas nozares ir veiksmīgi iznīcinātas)? Arī nav problēmu — mirsti, jo TUR tev labāki būs! Tikai neaizmirsti pirms tam ierasties vēlēšanu iecirknī un novēlēt par “vienīgi pareizajiem” un īstenajiem “patriotiem”, kuri tev (pēc ievēlēšanas) palīdzēs jo ātrāki nokļūt “mūžīgajos medību laukos”!
.

Pasaulē (šajā realitātē) viss ir savstarpēji saistīts, viss ir kā vienas ķēdes locekļi – viens no otra atkarīgs. Lai izprastu šīs sakarības un dzīvotu saskaņā ar dabas likumiem, ir vajadzīgas senču zināšanas, kuras viņi tūkstošiem gadu laikā bija savākuši, praksē pārbaudījuši un, no paaudzes uz paaudzi, nodevuši mantojumā saviem bērniem.
.

Bezgala daudz no tā ir neglābjami zudis. Daudz kas no mūsu senčiem jau zināmā un pārbaudītā, mums būs jāiemācās no jauna, jāpiedzīvo pašiem un meklējot vienīgo pareizo risinājumu – neskaitāmas reizes jākļūdās. Ja vien to vēl spēsim un gribēsim. Varbūt tomēr vieglāk dzīvot kā vergiem – katram savs ikdienas darba uzdevums un sava putras bļodiņa? Un par plānotā darba apjoma pārsniegšanu – sekss (gluži kā Spartaka laikos).
.

Neizsakāmi daudz esam zaudējuši arī tīri cilvēciskā ziņā. Šodien egoisms, nenovīdība un mantkārība stāv augstāk par visu. Nauda, nauda, nauda! Ļoti daudziem mūsu “tautiešiem” tā ir svarīgāka pat par līdzcilvēku veselību un dzīvību. Nemaz nerunājot par tādu „privātīpašumu” kā līdzcilvēkiem noderīga informācija. Vairākas reizes esmu saskāries ar savu „tautiešu” protestiem un pat draudiem griezties tiesā, lai aizstāvētu savas ekskluzīvās tiesības uz tādu ikvienam līdzcilvēkam nepieciešamu informāciju. Piemēram — ekspertīzes rezultātiem par gēnu līmenī modificētu pārtikas produktu kaitīgumu, vai laboratorijas analīžu rezultātiem, par veselībai kaitīgo vielu saturu gaļas izstrādājumos. Un vēl citu informāciju, no kuras var „izspiest naudu”.
.

Tas, ka līdzcilvēkiem šāda informācija praktiski nav pieejama, ka viņi, savas nezināšanas dēļ un pakļaujoties zombējošiem TV reklāmas klipiem, jau no zīdaiņu vecuma indē savus bērnus, barojot tos ar indīgām un veselībai kaitīgām vielām piesātinātiem importa pārtikas produktiem, šos „biznesmeņus” (bizness lēdijas) absolūti neinteresē. Viņiem (viņām) pat prātā neienāk tāda doma, ka varētu kaut ko BEZ MAKSAS padarīt savu līdzcilvēku un savas tautas labā… Galvenais nauda – viss pārējais – „pie vienas vietas”…
.

Tas pats attiecas uz vairāku grāmatu pārpublicēšanas iespējām (to skaitā – ļoti interesantu grāmatu par K. Ulmani, «Ceroksli» un citām). Cilvēki ir pilnīgi atraduši no domas, ka kāds viņiem kaut ko varētu iedot bez maksas – šādā gadījumā tūlīt tiek meklēts kāds „zemūdens akmens”, kāda apslēpta viltība, kāds ļauns nodoms.
.

Bet, padomājot par iepriekš minēto, jāatzīst, ka mūsdienās citādi nemaz nevar būt. Tautas atliekas ir mākslīgi sadalītas simtiem dažādās „partijās”, „reliģiskajās kopienās”, interešu klubos, sabiedriskajās organizācijas, utt., utt. Šodien mums praktiski nav vairs ne vienotas tautas, ne arī savs stūrītis zemes – savas valsts. „Tauta bez savas vēstures un senču reliģijas ir kā bērns bez vecākiem un no tās var izveidot visu, kas okupantiem nepieciešams”, ļoti pareizi un patiesi pateikts!

* * *

Mēģinot sameklēt informāciju par senlatviešu reliģiju, neizdevās atrast praktiski neko (pieļauju, ka neesmu pietiekoši cītīgi un īstajā vietā meklējis). Atradu tikai dažus modernizētus „atvasinājumus”, kuri izpaužas Dievturības un vēl daudzu citu pagāniskās reliģijas paveidu (un to “modernizāciju”) formā. Turklāt, praktiski katrai no tām, ir savs „vienīgi pareizais” sludinātājs. Jau tas vien rada aizdomas, ka visi šie novirzieni ir mākslīgi radīti un kalpo kāda indivīda personīgo un „vienīgi pareizo” ambīciju apmierināšanai, ka arī tautas sašķelšanai iespējami daudzās un skaitliski mazās grupiņās. Arī pāris reizes gadā „pareizi” nosvinot ziemas vai vasaras saulgriežus, nekas nemainīsies – tas ir tikai kārtējais reklāmas triks, lai savai „vienīgi pareizai” reliģijai piesaistītu cilvēku uzmanību.
.

Mūsu senču reliģijai (es gan teiktu – dabas mācībai) nav vajadzīga ne reklāma, ne teatrāli uzvedumi – tā vienkārši ir jāmācās un jāzina! Senajiem latviešiem nekad nav bijis vajadzības pēc „starpnieka” (mācītāja, garīdznieka, u.c.) starp sevi, dabu un Radītāju (Dievu). Katrs pats to ikdienā sajuta ar savu dvēseli, pats arī Viņam pateicās, par katru veiksmīgu SAVĀ dzīvē un SAVĀ zemē padarītu darbu, katru SAVU veiksmīgi nodzīvotu dienu un stundu…

Juris, 2009.

 .

Rakstīt komentāru