AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Par dzimumiem…

Publicēts: 05.08.2014

es

Par dzimumiem, ģimeni un bērniem

Praktiski visas dzīvās būtnes ir divu dzimumu – mātītes un tēviņi. Katrai no tām Radītājs uzticējis noteiktu funkciju, kuru otra nevar pildīt. Tātad abas ir vajadzīgas savas rases turpināšanai, un abas ir absolūti vienlīdzīgas. Tas viss attiecas arī uz cilvēkiem – vīriešiem un sievietēm. Jebkādas dzimumu privilēģijas un nevienlīdzība ir mākslīgi radīts priekšstats un dogma, kas kalpo kādam izdevīgas politikas veidošanai, cenšoties nostādīt vienu dzimumu pret otru, jo sadalītus indivīdus taču vieglāk pārvaldīt.
.

Kā jebkurā darbā var rasties brāķis, tā arī Radītāja veidojumā – dažu mātīšu un tēviņu smadzenēs var notikt programmas kļūmes – psihiskas un garīgas novirzes. Tā arī rodas atsevišķi eksemplāri geju, lesbiešu un citu novirzienu savas sugas brāķu. Šo Radītāja kļūmi cenšas izmantot un popularizēt dažādu rangu baru vadītāji. Motīvs tas pats – sīkākās grupās sadalītus (vēl jo vairāk – savā apziņā deformētus) indivīdus taču vieglāk pārvaldīt. Kā „viedie vadoņi” varēs īstenot savus egoistiskos plānus, ja vīrieši un sievietes būs vienoti, aizstāvēs un aizsargās viens otru?
.

.

Jebkura abu dzimumu dzīvu būtņu kopdzīve (neatkarīgi no tā vai tie ir gulbji, stārķi vai cilvēki) ir ģimene. Ģimenes rašanās pamats ir savstarpējā vizuālā un seksuālā pievilcība, kā arī vēlēšanās iekārtot savas ģimenes dzīves vietu, radīt un kopā audzināt savus bērnus. Ar laiku pirmā seksuālā pievilcība pāriet otrā plānā aiz savstarpējās cieņas un pienākuma apziņas. Abi vecāki rūpējas viens par otru un saviem bērniem visās dzīves situācijās, pat upurējot sevi bērnu un viens otra labā.
.

Normālā valstī ģimene un bērni vienmēr ir galvenais rūpju objekts. Ģimenēm un arī bezģimeņu indivīdiem nav vajadzīga valsts (bars), kuras vienīgās rūpes it tikai viņu egoistisko „vadoņu” labklājības nodrošināšana.

Juris, 2006

 .

Rakstīt komentāru