AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Par cilvēku…

Publicēts: 05.08.2014

es

Par cilvēku

Kas un kāda iemesla dēļ radīja vismežonīgāko dzīvo būtni, kura ar baudu sadistiski izmanto un, tikai sava prieka pēc, slepkavo savus sugas brāļus? Kas par postu apkārtējai videi un nāvējošu sērgu visam dzīvajam, nometināja tos dzīvei uz Zemes?
.

Nekas taču nenotiek bez iemesla – jebkura darbība vienmēr kādam ir izdevīga vai nepieciešama. Joprojām nav ticami noskaidrots – vai to izdarīja kādas augstākas civilizācijas zinātnieks-eksperimentētājs (varam saukt viņu par Dievu, Radītāju u.t.t.):
.

1. zinātnisko pētījumu veikšanai:

a) izdzīvošanas spēja nepiemērotā vidē;
b) eksperimenti ar dažādām slimībām;
c) lielu koloniju attīstības formu un to sadzīves pētīšana;
d) sadzīvošana ar ļaunumu, u.t.t.).

.
2. lai iegūtu sev nepieciešamo mums nezināma veida enerģiju. Varbūt, ka arī ļaunums ir Dieva radīts un mūsu dzīvē nepieciešams, lai aktīvāk no mums izdalītos šī Radītājam tik nepieciešamā enerģija (arī karpu dīķos taču ielaiž līdakas, lai karpas būtu kustīgākas, labāk barotos un censtos izdzīvot).
.

.

3. lai barotu Zemi, kuras barības ķēdē mēs esam un pārbaudītu, cik lielu postu un ļaunumu tā var izturēt.
.

4. sadistisku tieksmju rezultātā (radīja taču cilvēku „pēc sava ģīmja un līdzības”):

a) vīram nezinot, izvaroja (vai mākslīgi apaugļoja) bezsamaņas stāvoklī esošo Zemes sievieti Mariju;
b) atļāva nomocīt (sist krustā) savu ārlaulībā dzimušo dēlu.

.
5. varbūt mēs esam tikai elementi kādas augstākas civilizācijas bērnu mežonīgas datorspēles virtuālajā pasaulē.
.

6. varbūt pēdējo gadu atzinums, ka ap Zemi eksistē informatīvais lauks, kurā ir informācija par visu, kas bijis un visu kas būs, ir kā operētājsistēma, bet katras dzīvas būtnes tā saucamā dvēsele ir neliela lietojumprogrammiņa, kas darbina un zināmās robežās nosaka katra konkrēta indivīda dzīvi.
.

Drīzāk gan iespējams, ka patiesais ir kāds pavisam cits mūsu Radītājam vitāli svarīgs iemesls, kuru viņš neuzdrīkstas darīt mums zināmu (varbūt, lai mēs neatteiktos to pildīt).
.

Turklāt Viņš arī neuzskata par vajadzīgu divtūkstoš gadu laikā pēc sava ārlaulības dēla piedzimšanas – (pēc Viņa laika skaitīšanas sistēmas – vairāk kā mēneša laikā, jo „cilvēka mūžs Dieva priekšā ir kā viena diena”) darīt mums zināmu savu esamību un nodomus. Tas vien jau raksturo, kāda ir Viņa attieksme pret mums un nostāda cilvēkus bezpalīdzīgu izmēģinājuma trusīšu lomā (arī laboratorijas pelītēm taču nepaskaidro, kāda iemesla dēļ ar viņām tiek veikts tas vai cits eksperiments).
.

Katrs tikko piedzimis Cilvēks ir individuāla personība ar niansēs atšķirīgu izskatu, bet savā būtībā absolūti līdzīgs citiem jaundzimušajiem. Visas atšķirības – valoda, uzskati par apkārtējo vidi, attieksme pret līdzcilvēkiem, rasu naids, seksuālā orientācija, vairums rakstura īpašību, dogmas, politiskie uzskati, ticība, u.t.t., tiek ieaudzināta (iemācīta) un ir atkarīga no vecāku uzskatiem, audzināšanas iestāžu un valsts iekārtas politikas.
.

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka:

1. neviena cilvēku rase nav labāka (vai sliktāka) par citu;
2. neviena cilvēku tautība nav labāka (vai sliktāka) par citu;
3. neviena valoda – skaņu sakopojums, kurā sarunājas cilvēki, nav labāka (vai sliktāka) par citu („krūzīte” jebkuras tautības un jebkurā valodā runājoša cilvēka apziņā vienmēr ir un būs „krūzīte”);
4. planētas teritorijas sadalījums „valstīs” ir mākslīgi radīts un kādam (kādiem) ļoti izdevīgs;
5. cilvēku sadalījums pēc izskata (ādas krāsa u.c.) ir mākslīgi radīts un kādam (kādiem) ļoti izdevīgs;
6. cilvēku sadalījums pēc ticības ir mākslīgi radīts un kādam (kādiem) ļoti izdevīgs;
7. cilvēku sadalījums pēc hierarhijas sabiedrībā un valstī ir mākslīgi radīts un kādam (kādiem) ļoti izdevīgs;
8. cilvēku sadalījums pēc dzīves apstākļiem ir mākslīgi radīts un kādam (kādiem) ļoti izdevīgs – manuprāt, katram dotajā brīdī uz Zemes dzīvojošam cilvēkam pienākas proporcionāla daļa no visas planētas resursiem;
9. dzimumu diskriminācija ir mākslīgi radīta un kādam (kādiem) ļoti izdevīga;
10. noziedzīgās tieksmes cilvēkiem tiek apzināti ieaudzinātas valsts politikas iespaidā (ģimenē, skolā, sabiedrībā) un ir kādam (kādiem) ļoti izdevīgas.

Juris, 2006
.

Rakstīt komentāru