AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

es7. etaps – līdz 200. dienas pusnaktij

.

1. Narkotiskās indes lietošanas demotivācija

1. Valsts «Antinarkotiku Centrs» izstrādājis, parlaments apstiprinājis un Valsts Prezidents izsludinājis likumu «Narkotiskās indes lietošanas demotivācija». Līdz ar to valstī tiek ieviesta speciāla narkotiskās indes lietotāju klasifikācijas sistēma, atkarībā no tā, cik daudz šīs produkcijas konkrētā persona iegādājusies pirmajā pusgadā, kopš «Likuma» stāšanās spēkā.
.

3. Pēc pirmās grupas indes patēriņa, katram piešķirts attiecīgs „NIKO” (nikotīna) indekss:

1) baltais indekss – nav iegādājies nevienu cigarešu paciņu;
2) sarkanais indekss – iegādājies ne vairāk par 1 paciņu katrā mēnesī;
3) melnais indekss – iegādājies vairāk par 1 paciņu mēnesī.
.

.

2. Pēc otrās grupas indes patēriņa, katram piešķirts attiecīgs „ALKO” (alkohola) indekss:

1) zelta indekss – nav iegādājies nevienu pudeli;
2) sudraba indekss – iegādājies ne vairāk par 1 pudeli mēnesī;
3) sarkanais indekss – iegādājies līdz 4 pudelēm mēnesī;
4) zilais indekss – iegādājies 5 un vairāk pudeles mēnesī.

.
4. Pamatojoties uz «Likumā» noteikto informācijas atklātības principu, «Antinarkotiku Centra» mājas lapā katrs interesents var uzzināt savu „ALKO” un „NIKO” indeksu. Šāda informācija, vadoties pēc personas koda, pieejama arī valsts iestādēm, medicīnas un mācību iestāžu vadītājiem, kā arī darba devējiem.
.

5. Katra mēneša pirmajā datumā «Antinarkotiku Centrs» informāciju aktualizē un katrs iedzīvotājs var uzzināt, vai viņa „indeksi” ir uzlabojušies, vai kļuvuši sliktāki. Šāda informācija, vadoties pēc personas koda, pieejama arī valsts iestādēm, medicīnas un mācību iestāžu vadītājiem, kā arī darba devējiem.

 .

1.1. Ar veselības aprūpi saistītā demotivācija

Valsts netērē budžeta līdzekļus, lai bez maksas ārstētu personas, kuras bezatbildīgi izturas pret savu veselību, speciāli un apzināti lietojot narkotiskās indes.
.

Vadoties pēc pacienta „ALKO” un „NIKO” indeksa, ieviesta diferencēta ārstniecisko pakalpojumu apmaksa:

a) zelta vai sudraba „ALKO” indekss un baltais „NIKO” indekss – bezmaksas ārstnieciskie pakalpojumi;
b) sarkanais „ALKO” indekss un sarkanais „NIKO” indekss – ārstnieciskie pakalpojumi ar 50 % atlaidi;
c) zilais „ALKO” indekss un melnais „NIKO” indekss – ārstnieciskie pakalpojumi ar 120 % apmaksu.

 .

1.2. Mehānisko transporta līdzekļu vadītāju demotivācija

1. «Likumā» paredzēts nekavējoties pārtraukt narkomānu – potenciālo slepkavu klātbūtni uz valsts ceļiem un pilsētu ielās. Nav pieļaujams, ka viņu apzināti noziedzīgas rīcības dēļ, katru gadu ievainojumus gūst tūkstošiem, bet bojā iet simtiem absolūti nevainīgu cilvēku. «Likumā» pilnīgi skaidri noteikts, ka jebkurš mehāniskais transporta līdzeklis (kuru nevirza cilvēka muskuļu spēks) uzskatāms par sev un līdzcilvēkiem ārkārtīgi bīstamu ieroci.
.

Piemēram, lietojot revolveri, ar vienu pirksta kustību var ievainot vai nogalināt vienu cilvēku. Bet viena neuzmanīga vai nekoordinēta kustība, vadot mehānisko transporta līdzekli, var ievainot, sakropļot un nogalināt daudzus cilvēkus. Automobilis ir daudzkārt bīstamāks par revolveri!

.
2. Noteiktā secībā ar speciālām pavēstēm uz valsts autoinspekciju tiek izsaukti visu veidu mehānisko transporta līdzekļu vadītāji un zem paraksta brīdināti, ka «Likums» jebkuru mehānisko transporta līdzekli pielīdzina IEROCIM un transporta līdzekļu vadīšana otrās grupas „narkotiskās indes” reibumā nav pieļaujama.
.

3. Visi vadītāji zem paraksta brīdināti, ka ceļu policijai dotas tiesības uz vietas izsēdināt braucējus un bez atlīdzības konfiscēt transporta līdzekli, ja tā vadītājs atradies pie stūres indes reibumā, neatkarīgi no alkometra noteiktās reibuma pakāpes un mašīnas faktiskā īpašnieka. Ja mašīna nepieder «Likumu» pārkāpušajam vadītājam, tad faktiskais auto īpašnieks to var atgūt, samaksājot 1000 eiro soda naudu.
.

4. Visi vadītāji zem paraksta brīdināti, ka smēķēšana ir pirmās grupas indes lietošana un braucot mehāniskajā transporta līdzeklī, tas nav atļauts ne vadītājam, ne pasažieriem. Par šā «Likuma» punkta pārkāpumu, mašīnas vadītājs tiek sodīts ar 50 eiro naudas sodu (neatkarīgi no tā, vai smēķējis viņš pats vai kāds no pasažieriem). Naudas sods jānomaksā 24 stundu laikā. Pretējā gadījumā viņa vadīšanas tiesības tiek „iesaldētas” līdz soda naudas nomaksai un vadīt transporta līdzekļus viņam nav atļauts.
.

5. Personām ar sarkano un zilo „ALKO” indeksu vadīt mehāniskos transporta līdzekļus nav atļauts. Pirms «Likuma» stāšanās spēkā izdotās vadītāja apliecības viņiem tiek anulētas.
.

6. Personas ar sarkano un zilo „ALKO” indeksu netiek uzņemtas mehānisko transporta līdzekļu vadītāju kursos. Iestāties vadītāju kursos atļauts tikai tad, ja potenciālā kursanta „ALKO” indekss ir vismaz „sudraba” līmenī.
.

7. Vadīt sabiedriskā transporta līdzekļus atļauts tikai vadītājiem ar „zelta” „ALKO” indeksu.

.

1.3. Demotivācija darbavietās un atsevišķu profesiju darbiniekiem

1. Jebkurā darbavietā (arī pēc oficiālā darba laika beigām) indes lietot aizliegts. Darba devējam ir tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt „Darba līgumu” ar narkomānu.
.

2. Pirms darbinieku pieņemt darbā, darba devējs vienmēr pārbauda viņa „ALKO” un „NIKO” indeksus. Darbiniekiem ar melno „NIKO” indeksu darba devējs ir tiesīgs darba algu samazināt par 20%.
.

3. Apkopojot «Likuma» darbības pirmo pusgadu, «Antinarkotiku Centrs» speciālās vēstulēs personīgi brīdinājis par iespējamo neatbilstību ieņemamajam amatam katru valsts pārvaldes struktūrvienībās strādājošo, katru valsts un pašvaldības policijas darbinieku, katru medicīnas darbinieku, katru jebkura līmeņa mācību iestāžu darbinieku, kuriem šajos sešos mēnešos (kopš «Likumā» stāšanās spēkā) ir sarkanais vai zilais „ALKO” indekss, kā arī tos, kuriem ir melnais „NIKO” indekss.
.

4. Jā šādi brīdinātie darbinieki pusgada laikā nepaaugstinās savu „ALKO” indeksu līdz zelta vai sudraba, bet „NIKO” indeksu līdz sarkanajam vai baltajam, viņi tiks atlaisti no darba.

 .

1.4. Demotivācija mācību iestādēs

1. Skolās un citās jebkura līmeņa mācību iestādēs un tām pieguļošajās teritorijās indes lietošana kategoriski aizliegta. Jebkurš skolēns, students utt., kurš šajā teritorijā fiksēts lietojam indi, tiek iekļauts riska kategorijā. Viņiem katru mācību ceturksni (četras reizes mācību gadā) jākārto eksāmeni visos mācību priekšmetos. Eksāmenus neizturējušie nekavējoties tiek atskaitīti un atstāti uz otru mācību gadu.
.

2. Visās mācību iestādēs jau no pirmās klases līdz augstāko mācību iestāžu pēdējam kursam ieviests mācību priekšmets «Narkomānija», kurā (diferencēti pēc vecuma grupām) papildus teorijai, viņi tiek iepazīstināti ar to kā reālajā dzīvē izskatās, kā uzvedas, kā dzīvo indes upuri, viņu kroplie, fiziski un garīgie slimie bērni. Visu mācību iestāžu audzēkņi regulāri (ne mazāk kā desmit reizes mācību gadā) tiek vesti ekskursijās uz policijas iecirkņiem, iepriekšējās aizturēšanas izolatoriem, visu novirzienu ārstniecības iestādēm, pansionātiem, invalīdu namiem, utt..
.

3. Sasniedzot 14 gadu vecumu, gan meitenēm, gan zēniem notiek speciālas un mērķtiecīgas ekskursijas. Viņiem parāda „brīvā seksa” rezultātus – narkomānu un „kulturālo dzērāju” kroplos bērnus. Parāda pusdzīvos, skābekļa trūkuma dēļ nozilējušos jaundzimušos, kuri savas dzīves pirmos deviņus mēnešus pavadījuši duļķainajā, pēc izsmēķiem smirdošajā mātes-smēķētājas augļūdenī. Redzējuši kāds skaists, sārti rozā bērniņš piedzimst mātei, kura nav lietojusi narkotiskās indes. Ekskursiju objektu nomenklatūra nepārtraukti tiek papildināta.
.

4. Balstoties uz referenduma rezultātiem, visas valsts institūcijas kategoriski noraida jebkuru gan pašmāju „moralizētāju” pārmetumus, gan „demokrātisko” ārvalstu protestus par šiem un citiem valstī noteiktajiem pasākumiem narkotiskās indes lietošanas ierobežošanā. Noraida arī pārmetumus par bērnu psihes traumēšanu, ieviešot šādas „nežēlīgus” mācību priekšmetus, jo līdz šī «Likuma» pieņemšanai, katrs mazulis, katrs bērns un pusaudzis televīzijā jau bija redzējis desmitiem tūkstošu slepkavību, vardarbības ainu, erotisku un seksuāli-pornogrāfisku priekšnesumu. Ar līdzīgu saturu ir bijušas piesātinātas praktiski visas kinofilmas un citi „mākslas darbi” – teātra izrādes, koncerti, „atpūtas vakari” un „nakts izklaides”, kas ar „ar baudu izgaršoti” visos masu informācijas līdzekļos. Nemaz nerunājot par datorspēlēm, kurās slepkavības un vardarbība kļuvusi par obligātu normu.

 .

1.5. Indes izgatavošanas demotivācija

1. Valsts stingri kontrolē indes izgatavošanas, uzglabāšanas un realizācijas noteikumu ievērošanu visā valsts teritorijā. Tajā skaitā arī iespējamo iedzīvotāju „pašdarbību” indes iegūšanā mājas apstākļos. Lai „demotivētu” nodarboties ar šādu rūpalu (gan pašu vajadzībai, gan realizācijai), «Likumā» paredzēti šādi pasākumi:

a) pašvaldības policija ar sabiedrības atbalstu atklāj nelegālās indes ražotnes. Par katru atklāto pagrīdes ražotni (neatkarīgi no tās jaudas), policists jau nākamajā dienā saņem 50 eiro lielu prēmiju. Arī jebkurš iedzīvotājs, kurš par šādu ražotni ziņojis policijai un norāde bijusi patiesa, nākamajā dienā saņem 50 eiro lielu prēmiju. Prēmijas izmaksā no pašvaldības „ALKO” fonda līdzekļiem un tās nav apliekamas ne ar kādiem nodokļiem;

b) pirmo reizi atklātās indes ražotnes saimniekam iznīcina ražotnes inventāru un saražoto produkciju. „Pašdarbniekam” bezstrīdus kārtībā piespriež 14 dienu ilgus obligātos sabiedriskos darbus attiecīgās apdzīvotās vietas rajona centrā;

c) ja persona otro reizi izdarījusi analogu pārkāpumu, viņai iznīcina ražotnes inventāru un saražoto produkciju, kā arī bezstrīdus kārtībā uzliek 500 eiro naudas sodu un piespriež 30 dienu obligātos sabiedriskos darbus;

d) Par trešo «Likuma» pārkāpuma gadījumu, „pašdarbniekam” iznīcina ražotnes inventāru un saražoto produkciju, kā arī bezstrīdus kārtībā uzliek 2000 eiro sodu un piespriež 90 dienu obligātos sabiedriskos darbus;

e) Ja „pašdarbnieks” 48 stundu laikā nesamaksā sodu, vai izvairās no sabiedriskajiem darbiem, viņu apcietina un iestājas kriminālatbildība;

f) Ceturtajā «Likuma» pārkāpuma reizē „pašdarbnieks” tiek apcietināts viņam tiek konfiscēts viss personīgais īpašums un iestājas kriminālatbildība (kā recidīvs).

.
2. Jebkurā no iepriekš minētajiem gadījumiem vietējā laikrakstā tiek publicēta „pašdarbnieka” fotogrāfija, norādīta viņa dzīves vieta, «Likuma» pārkāpuma apraksts un piespriestais soda mērs.

.

8. etaps – līdz 360. dienai

1. Pārtraukts ražot pirmās kategorijas indes «NARKO-10» (ar etilspirta saturu līdz 10%).
.

2. Visām indēm pakāpeniski paaugstināti nodokļi: «Akcīzes» nodoklis līdz 200%, «Pievienotās vērtības» nodoklis līdz 200%.
.

3. Narkotiskās indes patēriņš vairākkārt samazinājies, strauji krities noziedzības līmenis, samazinājies šķirto laulību skaits, radikāli samazinājušies transporta negadījumi, tajos cietušo un bojā gājušo skaits.
.

4. Iedzīvotāji jau pieraduši pie «Likuma» normām un uzskatāmi pārliecinās par to pozitīvo nozīmi katra cilvēka un visas sabiedrības dzīvē.

Juris, 2011-2013

.

Rakstīt komentāru