AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

autors

Motivācija

Viss, kas nepieciešams ļaunuma triumfam,
ir labu cilvēku bezdarbība.
Edmunds Bērks
——————————————————-

.

Cilvēks ar savu eksistenci vien ir nostādīts fakta priekšā, tādēļ viņam sev atvēlētais dzīves posms šajā pasaulē jāpavada maksimāli drošā, stabilā un organizētā vidē. Bet par to viņam pašam arī jāparūpējas, jo Radītājs nespēj (vai Viņam vien zināmu iemeslu dēļ — nevēlas) ierobežot ļaunuma uzvaras gājienu Zemes virsū. Iespējams, ka tieši otrādi – Viņš gaida, kad cilvēki beidzot paši sāks rīkoties un tikai tad, nepieciešamības gadījumā, viņiem palīdzēs.
.

Ļoti bieži, komentējot t.s. „demokrātiskās” valsts iekārtas trūkumus un šajā sistēmā valdošās acīm redzamās nejēdzības, kuras, savas labklājības vairošanai, visai veikli izmanto pie varas esošā elite, tiek minēts arguments: “Demokrātija nebūt nav tā pati labākā valsts pārvaldes sistēma, bet līdz šim nekas labāks nav izdomāts!
.

Aicinu par to padomāt! Aicinu atlicināt laiku uz nenoskatīto TV „šovu” un citu zombējoši dezinformatīvo pārraižu rēķina! Aicinu atlicināt laiku uz neizlasīto, „pozitīvisma” pilno rakstu rēķina glancētajos žurnālos! Aicinu atlicināt laiku, lai pabūtu kopā ar savu ģimeni un draugiem, lai apzinātu un apspriestu reālajā dzīvē notiekošo! Aicinu atlicināt laiku, lai beidzot sāktu domāt par alternatīvu – detalizētu, pilnīgi jaunu valsts un sabiedriskās iekārtas modeli, kurā ikvienam būtu cilvēka cienīgi dzīves apstākļi!
.

Uzsveru — detalizētu, jo no „demokrātijā” plaši lietotā lozunga „brīvība”, katrs pie varas esošais režīms radīs „demokrātiju” pēc savas gaumes! Un tā saucamā „elite” izveidos kārtējo sistēmu, kas domāta tikai un vienīgi savas ekskluzīvi greznās dzīves nodrošināšanai uz vienkāršo ļaužu nesodīti brīvas ekspluatācijas rēķina.
.

Iespējams, ka būs nepieciešama visu aptveroša globāla katastrofa, kura paņems milzums cilvēku dzīvību, lai izdzīvojušos beidzot piespiestu sākt domāt par alternatīvu valsts iekārtu. Par sistēmu, kurā principā netiktu pieļauta šausmīgās vēstures mācības atkārtošanās.

 .